Úřední deska

 

Vyvěšeno

Sejmuto

Přílohy

SDĚLENÍ O AKCEPTOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU – PODPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PRODEJNY

8.1.2020   Př.1
Vyhláška č.2 13.12.2019 31.12.2019  Př.1
Vyhláška č.1 13.12.2019 31.12.2019  Př.1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OP. OB. POVAHY MINISTERSVA ZEMĚDĚLSTVÍ  10.12.2019 11.1.2020  Př.1 

Pozvánka na 7. Veřejné zasedání zastupitelstva

29.11.2019 12.12.2019 Př.1
Sstřednědobý výhled rozpočtu DSO Bělá 26.11.2019   Př.1
Návrh rozpočtu DSO Bělá 26.11.2019   Př.1
Návrh rozpočtu DSO Rychnovsko 28.11.2019   Př.1
Střednědobý výhled DSO Rychnovsko 28.11.2019   Př.1
Oznámení DSO Bělá 28.11.2019   Př.1
SDĚLENÍ O AKCEPTOVÁNÍ ZÁV. ZPRÁVY – Úpravna vody 11.11.2019   Př.1
Pozvánka na 6. Veřejné zasedání zastupitelstva 9.10.2019 16.10.2019 Př.1
Oznámení o vyvěšení dokumentů DSO 30.9.2019   Př.1
Pozvánka na úvodní jednání - Komplexní pozemkové úpravy kú Osečnice 19.9.2019 9.10.2019 Př.1
Seznam nemovitostí s nedostatečně
identifikovaným vlastníkem
13.9.2019   Př.1
Pozvánka na 5. Veřejné zasedání zastupitelstva 2.9.2019 11.9.2019 Př.1
Opatření 2.9.2019 31.1.2022 Př.1
Dodávka technologie úpravy vody 28.8.2019   Př.1
Oprava krytu místních komunikací 28.8.2019   Př.1
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lomy u Osečnice - oznámení o zahájení řízení 9.8.2019 26.8.2019 Př.1
ZÁMĚR O PRODEJI POZEMKU 8.8.2019 1.9.2019 Př.1
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 12.7.2019   Př.1
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje 1.7.2019 16.7.2019 Př.1
Smlouva - Oprava místních komunikací 1.7.2019   Př.1
Povinně zveřejňované informace DSO Mikroregion Bělá 24.06.2019   Př.1

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE NA OPRAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

19.6.2019   Př.1, Př.2
Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Osečnice 5.6.2019 14.6.2019 Př.1
Výzva k podání nabídek 28.5.2019 11.6.2019 Př.1
Výsledky hlasování pro Obec Osečnice ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5 2019 27.5.2019 19.6.2019 Př.1
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu 9.5.2019 26.5.2019 Př.1
SMLOUVA O DÍLO – ÚPRAVNA VODY 17.4.2019   Př.1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OBECNÉ POVAHY + PŘÍLOHA 8.4.2019  10.5.2019 Př.1, Př.2
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 25.3.2019   Př.1
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky         22.3.2019   Př.1
NAŘÍZENÍ OBCE Č.1/2019 O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ OBCE     18.3.2019          8.4.2019 Př.1

Výzva k podání nabídek na dodávku technologie úpravy vody na snížení koncentrace arsenu v pitné vodě

28.2.2019 13.3.2019 Př.1
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva 4.3.2019 15.3.2019 Př.1
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Osečnice 17.12.2018   Př.1
Veřejná vyhláška 17.12.2018   Př.1
POZVÁNKA NA 2. VEŘ. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 6.12.2018 17.12.2018 Př.1
GDPR - Informování veřejnosti 8.11.2018   Př.1
Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva 7.11.2018 16.11.2018 Př.1
Záměr o pronájmu Osečnické hospody 30.10.2018 16.11.2018 Př.1
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 19.10.2018 29.10.2018 Př.1
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Osečnice 6.10.2018   Př.1
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 5.10.2018 7.11.2018 Př.1
Oznámení o době a místě konání voleb 20.9.2018   Př.1
Veřejná vyhláška - oznámení 17.9.2018 3.10.2018 Př.1
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva 12.9.2018 21.9.2018 Př.1
NABÍDKA PRONÁJMU POZEMKŮ OD SPÚ 31.7.2018 2.9.2018 Př.1
Rozhodnutí - mimořádné klimatické podmínky 26.7.2018   Př.1
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí 12.7.2018   Př.1
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva 19.6.2018 29.6.2018 Př.1
ZÁMĚR č.51/2018 –darování pozemku v k.ú. Osečnice do majetku obce Osečnice 14.6.2018 16.7.2018 Př.1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MIKROREGION RYCHNOVSKO ZA ROK 2017

11.6.2018 30.6.2018 Př.1
Př.2
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA OPRAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 11.6.2018 22.6.2018 Př.1
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OSEČNICE ZA ROK 2017 11.6.2018 30.6.2018  Př.1Př.2Př.3
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MIKROREGION BĚLÁ ZA ROK 2017 6.6.2018 30.6.2018  Př.1  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O KOMPLX. POZ. ÚPRAVÁCH V K.Ú. OSEČNICE 5.6.2018 22.6.2018 Př.1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O KOMPLX. POZ. ÚPRAVÁCH V K.Ú. LOMY U OSEČNICE 5.6.2018 22.6.2018 Př.1
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva 26.4.2018 4.5.2018 Př.1
Záměr o p prodeji pozemků 18.4.2018 4.5.2018 Př.1
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. Dobré a HLINNÉ – OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ SOUPISU NÁROKŮ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ NÁMITEK 23.2.2018 17.3.2018 Př .1
Veřejná vyhláška 13.2.2018 2.3.2018 Př.1
Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ V k.ú. Osečnice 8.2.2018 12.3.2018 Př.1
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva Obce Osečnice 30.1.2018 9.2.2018 Př.1
KoPÚ Hlinné – Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území 23.1.2018 8.2.2018 Př.1
KoPÚ – Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území 23.1.2018 8.2.2018 Př.1
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo 15.1.2018 26.1.2018 Př.1
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 28.12.2017 12.1.2018 Př.1
Dražební vyhláška 21.12.2017 30.1.2018 Př.1
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České Republiky konané v Osečnici ve dnech 12. a 13. ledna 2018 20.12.2017 23.12.2017 Př.1
Pozvánka na 17.veřejné zasedání zastupitelstva Obce Osečnice 6.12.2017 15.12.2017 Př.1
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje 2.11.2017 16.11.2017 Př.1
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje 16.10.2017
30.10.2017
Př.1
Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Osečnice 16.10.2017 30.10.2017 Př.1
Záměr o prodeji pozemků 13.10.2017 30.10.2017 Př.1
Oznámení o místě a době konání voleb do PSPČR 2017 4.10.2017 21.10.2017 Př.1
Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Osečnice 20.9.2017 29.9.2017 Př.1
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.9.2017 15.11.2017 Př.1
Veřejná vyhláška 18.9.2017 10.10.2017 Př.1
Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Osečnice 20.6.2017 30.6.2017 Př.1
Závěrečný účet DSO Rychnovsko a přezkoumání hospodaření 12.6.2017 30.6.2017 Př.1
Závěrečný účet obce Osečnice za rok 2016 12.6.2017 30.6.2017 Př.1, Př.2, Př.3
Závěrečný účet - DSO Bělá 24.5.2017 9.6.2017 Př.1, Př.2, Př.3, Př.4, Př.5
Stanovení části školských obvodů 20.4.2017 9.5.2017 Př.1
Oznámení mikroregionu Rychnovsko 5.4.2017 12.4.2017 Př.1
Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Osečnice 5.4.2017 12.4.2017 Př.1
Pověření ke vstupu 3.4.2017 21.4.2017 Př.1
Zahájení aktualizace BPEJ 28.3.2017 14.4.2017   ř.řřff řrrrfcfrcf  Př.1
Veřejná vyhláška 20.3.2017 12.4.2017  Př.1ř 
Změna roz. položky 15.3.2017     Př.1ř 
Pozvánka na 12. veř. zasedání 9.3.2017 17.3.2017 Př.1
Umístění dopravního značení 31.1.2017 3.3.2017 Př.1
Zveřejnění projektu” Oprava krytu místních komunikací v obci Osečnice” 14.12.2016   Př.1
Pozvánka na 11. veř. zasedání 7.12.2016 16.12.2016 Př.1
Rozpočet DSO Mikroregion Bělá na rok 2017 7.12.2016 23.12.2016 Př.1
Výhledový rozpočet Obce Osečnice
2018 - 2021
29.11.2016 16.12.2016 Př.1
Návrh rozpočtu na rok 2017 DSO Rychnovsko 29.11.2016 16.12.2016 Př.1
Návrh rozpočtu Obce Osečnice na rok 2017 29.11.2016 16.12.2016 Př.1
Veřejná vyhláška 21.11.2016 8.12.2016 Př.1
Nabídka propachtování pronájmu 2.11.2016 18.1.2016 Př.1
Revize kotlů     Př.1
Záměr o prodeji pozemku pč.629/14v 24.10.2016 10.11.2016 Př.1
Konání voleb 2016 22.9.2016 7.10.2016 Př.1
Pozvánka na 9. veř. zasedání 8.9.2016 16.9.2016 Př.1
Záměr o pronájmu Osečnické hospody 23.8.2016 12.9.2016 Př.1
Pozvánka na veřejné zasedání 8.6.2016 17.6.2016 Př.1
Oprava krytu místních komunikací v Obci Osečnice 7.6.2016 17.6.2016 Př.1
Rychnovsko - závěrečný účet 2015 6.6.2016 26.6.2016 Př.1
Nabídkový ceník pro majitele nemovitostí 17.5.2016   Př.1
Záměr o prodeji pozemků 10.5.2016 27.5.2016 Př.1
Závěrečný účet Obce Osečnice za rok 2015 10.5.2016 27.5.2016 Př.1, Př.2, Př.3
Pozemkové úpravy - Dobré 05.5.2016 23.5.2016 Př.1
Pozemkové úpravy - Hlinné u Dobrého 05.5.2016 23.5.2016 Př.1
Daň z nemovitých věcí 2016 04.5.2016    Př.1 , Př.2, Př.3
Závěrečný účet mikroregion Bělá 30.3.2016 18.4.2016  Př.1, Př.2, P ř.3, Př.4
Pozvánka na 8. veř. zasedání zastupitelstva 16.3.2016 24.3.2016 Př.1
Výzva k předložení nabídek na nákup  traktorového návěsu 07.3.2016 23.3.2016 Př.1
Záměr o prodeji pozemku pč.25/1 03.3.2016 18.3.2016  .1
Pozvánka na 7. zasedání Obce 20.1.2016 29.1.2016 Př.1
Záměr o prodeji pozemku pč.785/21 13.1.2016 29.1.2016 Př.1