Úřední deska

 

Vyvěšeno

Sejmuto

Přílohy

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2020

3.4.2020 20.4.2020 Př.1
Rozhodnutí č.2 hejtmana Královéhradeckého kraje  - povinné nošení ochr. pomůcek 20.3.2020   Př.1
Oznámení Mirkoregionu Bělá o povinně zveřejňovaných dokumentech 5.3.2020   Př.1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSEČNICE S PŘÍLOHOU

24.2.2020 25.3.2020 Př.1
POZVÁNKA                                         11.2.2020 18.2.2020 Př.1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- NÁVRH OPATŘENÍ OB. POVAHY č. 1/2020

31.12.2019 17.2.2020 Př.1Př.2Př.3Př.4
Sdělení o akceptování záv. Zprávy k dotaci na opravu komunikací  20.1.2020   Př.1

SDĚLENÍ O AKCEPTOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O REALIZACI PROJEKTU – PODPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PRODEJNY

8.1.2020   Př.1
Vyhláška č.2 13.12.2019 31.12.2019  Př.1
Vyhláška č.1 13.12.2019 31.12.2019  Př.1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OP. OB. POVAHY MINISTERSVA ZEMĚDĚLSTVÍ  10.12.2019 11.1.2020  Př.1 

Pozvánka na 7. Veřejné zasedání zastupitelstva

29.11.2019 12.12.2019 Př.1
Sstřednědobý výhled rozpočtu DSO Bělá 26.11.2019   Př.1
Návrh rozpočtu DSO Bělá 26.11.2019   Př.1
Návrh rozpočtu DSO Rychnovsko 28.11.2019   Př.1
Střednědobý výhled DSO Rychnovsko 28.11.2019   Př.1
Oznámení DSO Bělá 28.11.2019   Př.1
SDĚLENÍ O AKCEPTOVÁNÍ ZÁV. ZPRÁVY – Úpravna vody 11.11.2019   Př.1
Pozvánka na 6. Veřejné zasedání zastupitelstva 9.10.2019 16.10.2019 Př.1
Oznámení o vyvěšení dokumentů DSO 30.9.2019   Př.1
Pozvánka na úvodní jednání - Komplexní pozemkové úpravy kú Osečnice 19.9.2019 9.10.2019 Př.1
Seznam nemovitostí s nedostatečně
identifikovaným vlastníkem
13.9.2019   Př.1
Pozvánka na 5. Veřejné zasedání zastupitelstva 2.9.2019 11.9.2019 Př.1
Opatření 2.9.2019 31.1.2022 Př.1
Dodávka technologie úpravy vody 28.8.2019   Př.1
Oprava krytu místních komunikací 28.8.2019   Př.1
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lomy u Osečnice - oznámení o zahájení řízení 9.8.2019 26.8.2019 Př.1
ZÁMĚR O PRODEJI POZEMKU 8.8.2019 1.9.2019 Př.1
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 12.7.2019   Př.1
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje 1.7.2019 16.7.2019 Př.1
Smlouva - Oprava místních komunikací 1.7.2019   Př.1
Povinně zveřejňované informace DSO Mikroregion Bělá 24.06.2019   Př.1

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE NA OPRAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

19.6.2019   Př.1, Př.2
Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Osečnice 5.6.2019 14.6.2019 Př.1
Výzva k podání nabídek 28.5.2019 11.6.2019 Př.1
Výsledky hlasování pro Obec Osečnice ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5 2019 27.5.2019 19.6.2019 Př.1
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu 9.5.2019 26.5.2019 Př.1
SMLOUVA O DÍLO – ÚPRAVNA VODY 17.4.2019   Př.1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OBECNÉ POVAHY + PŘÍLOHA 8.4.2019  10.5.2019 Př.1, Př.2
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 25.3.2019   Př.1
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky         22.3.2019   Př.1
NAŘÍZENÍ OBCE Č.1/2019 O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ OBCE     18.3.2019          8.4.2019 Př.1

Výzva k podání nabídek na dodávku technologie úpravy vody na snížení koncentrace arsenu v pitné vodě

28.2.2019 13.3.2019 Př.1
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva 4.3.2019 15.3.2019 Př.1
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Osečnice 17.12.2018   Př.1
Veřejná vyhláška 17.12.2018   Př.1
POZVÁNKA NA 2. VEŘ. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 6.12.2018 17.12.2018 Př.1
GDPR - Informování veřejnosti 8.11.2018   Př.1
Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva 7.11.2018 16.11.2018 Př.1
Záměr o pronájmu Osečnické hospody 30.10.2018 16.11.2018 Př.1
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 19.10.2018 29.10.2018 Př.1
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Osečnice 6.10.2018   Př.1
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 5.10.2018 7.11.2018 Př.1
Oznámení o době a místě konání voleb 20.9.2018   Př.1
Veřejná vyhláška - oznámení 17.9.2018 3.10.2018 Př.1
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva 12.9.2018 21.9.2018 Př.1
NABÍDKA PRONÁJMU POZEMKŮ OD SPÚ 31.7.2018 2.9.2018 Př.1
Rozhodnutí - mimořádné klimatické podmínky 26.7.2018   Př.1
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí 12.7.2018   Př.1
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva 19.6.2018 29.6.2018 Př.1
ZÁMĚR č.51/2018 –darování pozemku v k.ú. Osečnice do majetku obce Osečnice 14.6.2018 16.7.2018 Př.1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MIKROREGION RYCHNOVSKO ZA ROK 2017

11.6.2018 30.6.2018 Př.1
Př.2
VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA OPRAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 11.6.2018 22.6.2018 Př.1
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OSEČNICE ZA ROK 2017 11.6.2018 30.6.2018  Př.1Př.2Př.3
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO MIKROREGION BĚLÁ ZA ROK 2017 6.6.2018 30.6.2018  Př.1  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O KOMPLX. POZ. ÚPRAVÁCH V K.Ú. OSEČNICE 5.6.2018 22.6.2018 Př.1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O KOMPLX. POZ. ÚPRAVÁCH V K.Ú. LOMY U OSEČNICE 5.6.2018 22.6.2018 Př.1
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva 26.4.2018 4.5.2018 Př.1
Záměr o p prodeji pozemků 18.4.2018 4.5.2018 Př.1
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. Dobré a HLINNÉ – OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ SOUPISU NÁROKŮ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ, LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ NÁMITEK 23.2.2018 17.3.2018 Př .1
Veřejná vyhláška 13.2.2018 2.3.2018 Př.1
Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ V k.ú. Osečnice 8.2.2018 12.3.2018 Př.1
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva Obce Osečnice 30.1.2018 9.2.2018 Př.1
KoPÚ Hlinné – Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území 23.1.2018 8.2.2018 Př.1
KoPÚ – Oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území 23.1.2018 8.2.2018 Př.1
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo 15.1.2018 26.1.2018 Př.1
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 28.12.2017 12.1.2018 Př.1
Dražební vyhláška 21.12.2017 30.1.2018 Př.1